FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Najemcy

Odpowiedzi na 10 pytań

Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę.

Share

Najemca ma obowiązek oddać lokal w stanie niepogorszonym. Oznacza to, że wszelkie koszty związane ze sprzątaniem mieszkania, dokonaniem napraw i usunięciem usterek, które powstały z winy najemcy, zostaną potrącone z kaucji po zakończeniu najmu. Bez obaw, nie zostaniesz obciążony za usterki losowe, na które nie masz wpływu.

Share

Zwykle zawieramy umowy najmu na okres 9-12 miesięcy.

Share

Tak, oczywiście. Pragniemy, aby nasi najemcy czuli się jak najlepiej w naszych mieszkaniach, więc nie stosujemy surowych restrykcji.

Share

Klucze do lokalu przekazujemy po dopełnieniu wszelkich formalności wynikających z podpisanej umowy najmu, tj. między innymi po wpłaceniu kaucji oraz dostarczeniu niezbędnych dokumentów. Sam termin wydania mieszkania ustalamy indywidualnie z najemcami tak, aby był on dogodny dla obu stron.

Share

Najemcy mogą zostać obciążeni jedynie kosztami związanymi z naprawą usterek lub uszkodzeń, które były wynikiem nieprawidłowego użytkowania lokalu (np. pobite szyby, wyrwane klamki, ślady butów na ścianach).

Share

Zgodnie z umową najmu, najemca ma obowiązek udostępnić lokal do wglądu raz na trzy miesiące. Oczywiście kontrola odbywa się w obecności najemcy, który jest poinformowany o planowanej wizycie z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem.

Share

Nie można podnajmować mieszkania.

Share

W takiej sytuacji wspólnie z najemcą podejmujemy działania mające na celu znalezienie nowego najemcy. Rozwiązanie umowy możliwe za porozumieniem stron możliwe jest jedynie w przypadku znalezienia nowego najemcy na pozostały okres trwania umowy.

Share

W mieszkaniach wynajmowanych przez ARBET Rent umowę na internet należy podpisać z operatorem we własnym zakresie.

Share

Właściciele mieszkań

Odpowiedzi na 6 pytań

Pośrednicy nieruchomości, co do zasady, nie opiekują się powierzonymi mieszkaniami, natomiast ARBET Rent kompleksowo zarządza lokalem i całym procesem wynajmu. Nasze działania nie kończą się tylko na podstawowych zadaniach, takich jak zlecenie profesjonalnej sesji fotograficznej lokalu, poszukiwanie najemcy i zawarcie z nim umowy najmu.

Oprócz tego, po przekazaniu lokalu okresowo sprawdzamy jego stan i pobieramy od najemcy wszelkie wynikające z umowy najmu opłaty i kontrolujemy ich terminowość. Dokonujemy rozliczeń bieżących i końcowych z najemcą oraz wspólnotą mieszkaniową w imieniu właściciela. Po zakończeniu umowy najmu niezwłocznie przystępujemy do poszukiwania kolejnego lokatora.

To jednak nie wszystko. Jako ARBET Rent w razie konieczności podejmujemy również wszelkie działania windykacyjne, zajmujemy się naprawą usterek, czy organizujemy sprzątanie po zakończonym najmie.

Robimy wszystko tak, żebyś Ty nie musiał/a się niczym przejmować!

Share

Jeżeli aktualnie nie jest zawarta żadna umowa najmu, to jedynymi kosztami, które musi ponosić właściciel lokalu, są podstawowe opłaty eksploatacyjne uiszczane do wspólnoty mieszkaniowej. Nasze wynagrodzenie pobieramy tylko i wyłącznie po podpisaniu umowy najmu oraz w trakcie jej trwania. Dokładniej, opłatę startową oraz wynagrodzenie z tytułu umowy o zarządzanie za pierwszy miesiąc potrącamy z pierwszego opłaconego czynszu, natomiast wynagrodzenie comiesięczne z tytułu umowy o zarządzanie potrącamy z opłaconego przez najemcę czynszu za kolejne miesiące.

Share

ARBET Rent kompleksowo zajmuje się powierzonym przez Państwa mieszkaniem, a to oznacza również usuwanie wszelkich awarii technicznych. Nasz doświadczony dział techniczny poradzi sobie z każdym problemem. W niektórych sytuacjach korzystamy również z pomocy starannie dobranych, sprawdzonych przez lata partnerów (np. firm z branży elektrycznej, hydraulicznej). Ich kompetencje, dyspozycyjność i rzetelność umożliwiają nam szybkie usuwanie usterek bez angażowania właściciela.

Share

Przejmujemy na siebie wszystkie kontakty z najemcami – między innymi podpisujemy umowy najmu zgodnie z udzielonym przez właściciela mieszkania pełnomocnictwem.

Share

Dzięki odpowiednim zapisom w umowie najmu posiadamy narzędzia umożliwiające nam windykację należności oraz w razie konieczności – eksmisję nierzetelnego najemcy. Najważniejsza przy egzekwowaniu należności jest dobrze skonstruowana umowa najmu oraz dopełnienie wszelkich formalności, dzięki którym kancelaria prawna, z którą ściśle współpracujemy, skutecznie reprezentuje nas przed dłużnikami.
Pierwszym krokiem będzie wezwanie najemcy do zapłaty, w kolejnych etapach korzystamy z pomocy kancelarii prawnej. Działania te zawarte są w cenie opłat za zarządzanie najmem, zgodnie z umową o zarządzanie.

Share

Mieszkanie powinno być przede wszystkim posprzątane i odświeżone. Na życzenie właściciela pomagamy w zorganizowaniu sprzątania i prac remontowych. Każde mieszkanie traktujemy jednak indywidualnie. Często wiele zależy od lokalizacji i stanu nieruchomości, dlatego wszystkie szczegóły ustalamy na spotkaniu przed podpisaniem umowy o zarządzanie.

Share
Polityka prywatności
ARBET INVESTMENT GROUP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000347687, NIP: 7393773902, REGON: 280473649)
ARBET Rent 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone